Podmínky služeb

Prostory musí být připraveny k focení, natáčení nebo skenování – nemovitosti neuklízím, ani nenabízím homestaging.

Neodevzdávám neupravené záběry.

V případě nepřítomnosti zástupce, který bude schvalovat záběry se považují dodané fotografie k výběru za finální a schválené. Dofocení je povážováno za nový projekt.

Doprava 8 Kč / km z Brna, nebo Prahy. Při využití Matterportu je doprava v České republice zdarma a to i v kombinaci s jinou službou. Náklady na parkování budou zahrnuty v konečné ceně focení.

Nejsem plátce DPH.

Podle velikosti projektu je možné dodání v průběhu 3–7 pracovních dní. Doba dodání projektu začína běžet od následujícího dne od dodání výběru k úpravě. Fotografie k výběru vám budou dodány do následujících dvou dnů od nafocení. Na dodání výběru k úpravě máte 7 kalendářních dní, kvůli pozdějšímu dodání nemohu garantovat termín dodání finálního produktu. Za pozdní dodání z mé strany získávate slevu.

Třetí a každá další revize je zpoplatněna 1 000 Kč / započatá hodina.

Cena focení a natáčení je za jednu bytovou jednotku. V případě focení a natáčení nemovitosti s více bytovými jednotkami se počítá každá bytová jednotka samostatně a je možné domluvit slevu na celek.

Matterport udává podporu do 200 skenů v jednom modelu, ale záleží na nemovitosti. Největší nemovitost jsem skenoval 450 skeny o rozloze 1400m, a bez problémů. Je možné skenovat i větší nemovitosti s více skeny, ale je potřeba vytvořit samostatné modely, které se navzájem provážou, a jsou fakturovány jako nový model.
Virtuální prohlídka nebude obsahovat prostory, ke kterým nedostanu přístup.

Půdorys nebude obsahovat prostory, ke kterým nedostanu přístup.
Půdorys z Matterportu do 48h: zdarma / 24h: 655 Kč / 6h: 1150 Kč (doba zpracování půdorysu se počítá od zpracování skenu Matterport)

Druhý a každý další započatý rok hostování virtuální prohlídky Matterport stojí 1 000 Kč / rok. Při neprodloužení bude virtuální prohlídka archivována a bude veřejně nedostupná. Archivovanou virtuální prohlídku je možné obnovit za 1 490 Kč za první rok.